پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت

  اعزام کارشناسان و زنان روستایی نمونه

  پروژه  اعزام کارشناسان صف و ستاد و  زنان نمونه روستایی به سفرهای تخصصی

  پروژه در یک نگاه

  هدف کلی: ارتقا سطح دانش تخصصی کارشناسان و زنان نمونه روستایی

  تاریخ شروع: 1372 

  با همکاری  مشترک:  APO, FAO,JICA

  مخاطبین:  مدیران، کارشناسان و زنان نمونه روستایی

   ضرورت معرفی فعالیت های زنان روستایی و عشایری جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی و همچنین بهره گیری از دانش روز، اطلاعات نوین و آشنایی با فن آوری ها و الگوهای جدید توسعه روستایی، این دفتر را بر آن داشته است تا مدیران، کارشناسان و زنان نمونه روستایی را جهت شرکت و ارائه مقاله و گزارش کشوری در نشست ها، همایش ها و کارگاه های آموزشی و همچنین بازدید از فعالیت های الگویی توسعه روستایی، به کشورهای خارجی اعزام کند.

   سازمان های مانند سازمان بهره وری آسیایی(APO)، سازمان جهانی خواربار و کشاورزیFAO) (، موسسه توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه (CIRDAP) ، آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (JICA) و سایر مراکز بین المللی در تدوین، هماهنگی و اجرای این برنامه های آموزشی و ترویجی نقش بسزایی دارند.
  اهداف :

  -         آشنایی با تجارب و فعالیت های کشاورزی سایر کشورها

  -          معرفی فعالیت های دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی در سطح بین المللی

  -         جلب همکاری کشورها و سازمان های خارجی در دستیابی به اهداف و  سیاست های دفتر

  -         افزایش دانش کارشناسان و زنان نمونه روستایی برای بومی سازی الگوهای جدید توسعه روستایی

  نتایج و دستاوردها :

  -         اعزام 130 کارشناس و زن نمونه روستایی به 20 کشور خارجی

  -         بهره گیری از تجارب سایر کشورها درباره موضوعات مختلف برای بهبود سطح زندگی خانوار روستایی

  -         آشنایی مجامع بین المللی با فعالیت های زنان ايران در زمينه توسعه روستايي و كشاورزی

   

  Todo: Add Content...

  5.3.12.0
  V5.3.12.0