پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت

  پروژه انتخاب ، آموزش و سازماندهی تسهیلگران

   پروژه انتخاب، آموزش و سازماندهی زنـان تسهیلگـر توسعه روستایی

   

  هدف کلی : فراهم ساختن زمينه هاي لازم براي توسعه ظرفيت هاي اقتصادي و اجتماعي زنان روستايي و عشايري

   تاریخ شروع : 1378

   با همکاری مشترک : موسسه پژوهش های اقتصادی کشاورزی

   محل اجرا : تمام استان های کشور

  برای رسیدن به توسعه پایدار، آگاهی و مشارکت همه افراد جامعه ضروری است. در جوامع روستایی به دلیل موانع فرهنگی از جمله حاکمیت فرهنگ سکوت، زنان نقش و حضور کم رنگی در اداره امور زندگی و جامعه خود داشتند. لذا برای فعال شدن و توانمندی زنان در اثرگذاری در محیط پیرامون خود، پروژه زنان تسهیلگر توسعه روستایی در روستاها اجرا شد. در این پروژه زنان روستايي داوطلب،، طی مراحلی توسط زنان روستايي انتخاب می شوند. زنان تسهیلگر پس از کسب آموزش های لازم، در يك ارتباط دو سويه، روند خودباوري و توسعه محلي خود جوش زنان روستايي را زمينه سازي و تسهيل مي‌نمايند.

  اهداف

  -  ظرفیت سازی در جوامع محلی برای واگذاری امور به مردم و تقویت مشارکت آنان در راستای اصل 44 قانون اساسی

  -  ایجاد ارتباط دو سویه بین کارگزاران دولتی و زنان روستایی از طریق زنان تسهیلگر

  -  تسهيل در سازماندهي نهادها و گروه هاي خودجوش توسعه محلي زنان روستايي

  -  شکوفا شدن استعداد هاي موجود در روستا

  -  زمینه سازی برای توسعه کمی و کیفی پروژه های ویژه زنان روستایی

  نتایج و دستاوردها

  - افزایش توانمندی و مهارت زنان روستایی در حل مسئله و ارائه ایده های نو

  - افزایش روحیه همکاری و همیاری در میان جامعه محلی 

  - زمینه سازی برای انجام فعالیت های اجتماعی- اقتصادی جامعه محلی

  -  انتخاب 5000 زن تسهیلگر توسعه روستایی

  -  آموزش به زنان تسهیلگر به میزان  90000 نفر روز در زمینه های عمومی (آشنایی با تکنیک های مشارکتی، تسهیلگری، جامعه شناسی روستایی، حسابداری، کار آفرینی و...)  و تخصصی (زراعی ، باغی ، دامی ، تولید محصول سالم و...)         

  - آموزش به زنان روستایی توسط تسهیلگران

  -  حمایت از تسهیلگـران در قالب مشـارکت دادن آنان در اجـرای پروژه ها، و..

   
  5.3.12.0
  V5.3.12.0