• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت
 • ساعت : ۱۲:۳۳:۵۱
 • تاريخ :
   ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ 
 • کد خبر : ۱۰۳۵۹۰
آرمان های توسعه پایدار جهت مطالعه
اهداف و برنامه های توسعه پایداردر سپتامبر سال 2015 میلادی سران دولت ها با تصویب دستور کار 2030 بر تعیین مسیری به سوی توسعه پایدار توافق کردند. این دستورکار که حاوی 17 آرمان و 169 هدف است و ...

  در سپتامبر سال 2015 میلادی سران دولت ها با تصویب دستور کار 2030 بر تعیین مسیری به سوی توسعه پایدار توافق کردند. این دستورکار که حاوی 17 آرمان و 169 هدف است اهداف عمیاتیِ کمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستیِ توسعه پایدار در نظر گرفته که باید تا سال 2030 تحقق یابند. این اهداف چارچوبی برای اقدامی مشترک با عنوان “برای مردم، زمین و شکوفایی” تدوین کرده اند که باید توسط همه کشورها و بهره وران اجرایی شود که این آرمان ها به قرار زیر است:


آرمان های 17 گانه توسعه پایدار
 
آرمان 1- محو فقر در تمام اشکال آن در همه جا
آرمان 2-محو گرسنگی ، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
آرمان 3- تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در همه گروه های سنی
آرمان  4- تضمین آموزش فراگیر با کیفیت برابر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه
آرمان 5-دستیابی به برابری جنسیتی و توانمند سازی همه زنان و دختران 
 آرمان 6- تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و تاسیسات بهداشتی برای همه
 آرمان 7-تضمین دسترسی به انرژی ارزان ، قابل اتکا‌، پایدار و مدرن برای همه 
آرمان  8-ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ، اشتغال کامل و بهره ور و مناسب برای همه
آرمان  9-ایجاد زیرساخت های انعطاف پذیر ، ترویج صنعتی شدن پایدار و فراگیر و ترویج ابتکار 
آرمان  10-کاهش نابرابری در داخل کشورها و میان آنها
آرمان  11-امن پایدار نمودن شهرها و مکان های اسکان بشری و مقاوم نمودن آنها در برابر حوادث بصورت فراگیر 
آرمان  12-تضمین الگوهای مصرف و تولید پایدار
آرمان  13- اقدام فوری برای مقابله با تغییرات آب و هوا و تاثیرات آن
آرمان  14-حافظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها ، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار
آرمان  15-حفاظت ، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از زیست بوم های خاکی ، مدیریت پایدار جنگل ها ، مقابله با بیابان زایی ، متوقف نمودن و معکوس کردن روند فرسایش زمین و متوقف نمودن از بین رفتن تنوع زیستی
آرمان  16-ترویج جوامع صلح آمیز برای توسعه پایدار ، تسهیل دستیابی به عدالت برای همه و ساختن نهادهای پاسخ گو ، موثر و فراگیر در همه سطوح 
آرمان 17-تقویت ابزار لازم برای اجرا و تجدید همکاری جهانی برای توسعه پایدار

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

  5.7.4.0
  V5.7.4.0